Warszawa, 5 lipca 2023 roku – Walne Zgromadzenie PLL LOT zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022; w ubiegłym roku PLL LOT wypracował ponad 113,7 mln zł zysku przy przychodach przekraczających 8,3 mld zł. W tym rekordowe 755 mln zł przychodu osiągnął LOT Cargo. Oznacza to powrót na ścieżkę rentownego rozwoju, możliwego dzięki konsekwentnie realizowanej strategii handlowej i operacyjnej.

Wskaźniki osiągnięte przez LOT w 2022 roku z optymizmem pozwalają patrzeć na potencjał rozwojowy spółki. Samoloty Narodowego Przewoźnika wykonały ponad 90 tys. rejsów, przewożąc na swoich pokładach blisko 8 mln podróżnych, a Load Factor (wskaźnik wypełnienia miejsc w samolotach) przekroczył 80%.

Publikujemy dane, które są zwieńczeniem ogromnej pracy i zaangażowania całego zespołu PLL LOT. Pasażerowie, klienci biznesowi i partnerzy handlowi LOT-u są zawsze w centrum naszej uwagi. A wyniki finansowe spółki potwierdzają, że właściwie odpowiadamy na ich oczekiwania. Z ostrożnym optymizmem pozwalają też patrzeć na perspektywę spłaty zobowiązań wynikających z pomocy publicznej i realizację naszych ambitnych założeń rozwojowych – powiedział Michał Fijoł, prezes zarządu PLL LOT. – LOT jest rentowny, LOT jest gościnny, LOT jest punktualny – dodał prezes Fijoł, prezentując zestawienie Cirium, z którego wynika, że w ostatnich miesiącach polski przewoźnik regularnie plasował się w pierwszej trójce najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie.

Przypomnijmy, że PLL LOT są jedną z najbardziej dotkniętych przez wojnę w Ukrainie linii lotniczych. Na skutek działań wojennych anulacji uległo 11 połączeń obsługiwanych przez LOT. W związku z koniecznością omijania strefy dotkniętej konfliktem rejsy długodystansowe w kierunku Azji, w zależności od trasy, wydłużyły się nawet o ponad 2 godziny. Spółka odbudowuje się też po okresie ograniczeń i zawieszenia działalności operacyjnej na skutek pandemii COVID-19, która doprowadziła do największego kryzysu w całej historii lotnictwa cywilnego.

Polskie Linie Lotnicze LOT to nowoczesny przewoźnik łączący Europę Środkową i Wschodnią ze światem. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Polski przewoźnik konsekwentnie zwiększa częstotliwość i poprawia ofertę na tych kierunkach, wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Połączenia dalekiego zasięgu obsługuje Boeingami 787 Dreamliner, jednymi z najnowocześniejszych szerokokadłubowych samolotów świata. Polski przewoźnik obecny jest na niebie od 1929 r. Jest 12 najstarszą linią lotniczą na świecie i jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek.

Centrum prasowe
Kontrast:
en de pl