Kluczowym obszarem działalności PGL Leasing  jest nabywanie i oddawanie w leasing operacyjny i finansowy, najem lub finansowanie w formie pożyczek:

  • statków powietrznych (samolotów komunikacyjnych, treningowych, transportowych, jedno lub wielosilnikowych, helikopterów, samolotów ultralekkich),
  • silników zapasowych,
  • symulatorów lotu oraz szeroko rozumianego sprzętu obsługi naziemnej GSE i innych aktywów lotniczych.

Spółka skupia się na ww. rodzajach aktywów, finansując zarówno podmioty zależne i powiązane kapitałowo z PGL S.A., jak i podmioty zewnętrzne działające w sektorze lub wykorzystujące statki powietrzne i sprzęt GSE w swojej działalności.

Propozycje warunków finansowania opieramy o znajomość przedmiotów leasingu, wspieraną branżową wiedzą podmiotów Grupy PGL. Finansujemy zarówno przedmioty nowe, jak i używane, dopasowując okresy finansowania do rodzaju i wieku aktywa.

Kontakt:

PGL Leasing S.A.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45A

02 -146 Warszawa

sekretariat@pglleasing.com.pl

Tel. +48 532 799 389

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000791507

NIP 5223162216

Kapitał zakładowy: 25 000 000 zł. w pełni opłacony

Członek Zarządu: Jakub Brodziak

Prokurent: Maria Kalwasińska

Kontrast:
en de pl