Michał Fijoł
Prezes Zarządu

Menedżer z dużym międzynarodowym doświadczeniem.

W LOT od stycznia 2016 r. pełnił rolę Pełnomocnika Zarządu ds. handlowych. Na początku marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki mianowała go Członkiem Zarządu ds. handlowych.

Ukończył studia doktoranckie na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Jako stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz rządu austriackiego studiował również na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

W ciągu przeszło 10 lat kariery zawodowej pracował dla międzynarodowych gigantów medialnych: niemieckiego koncernu Axel Springer, szwajcarskiej spółki Ringier, francuskiego portalu Aufeminin.com oraz czołowego ogólnoeuropejskiego portalu rekrutacyjnego StepStone.

Ceniony ekspert branży cyfrowej, odpowiedzialny za rozwój biznesowy. Zarządzał kilkoma przedsięwzięciami z zakresu Internetu i technologii.

Bartosz Piechota
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Członka Zarządu w Polskiej Grupie Lotniczej pełni od sierpnia 2019 r. W latach 2016 – 2019 był Członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję Członka Zarządu PLL LOT S.A. Od lipca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Bartosz Piechota jest absolwentem IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program). Przed objęciem funkcji członka zarządu PGL S.A. wykonywał zawód adwokata. Od 2010 r. był Wspólnikiem i Założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i restrukturyzacji. Wcześniej pracował w największych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Indywidulanie rekomendowany przez krajowe i zagraniczne rankingi (m.in. Legal500) jako specjalista w tym obszarze. Był Członkiem i Oficerem International Bar Association. Od wielu lat ekspert i Członek Rady Fundacji Republikańskiej.

Katarzyna Lewandowska
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu PGL S.A. pełni od 20 czerwca 2023r.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Posiada bogate doświadczenie menadżerskie, które zdobyła zarządzając departamentami nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów organizowała prace w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego w porządku prawnym ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Posiada  wieloletnią praktykę w organach nadzoru spółek prawa handlowego, w tym w podmiotach o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

Paweł Urbaniak
Członek Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych

Przed przejściem do branży lotniczej zdobył uznanie jako członek zarządu i dyrektor ds. finansowych w wiodących podmiotach prywatnych. Sprawował te funkcje między innymi w notowanych na GPW Gino Rossi SA czy Wittchen SA. W 2020 r. dołączył do LS Airport Service, pierwotnie w roli dyrektora do spraw finansowych, a następnie prezesa zarządu. Wśród jego osiągnięć wymienia się sprawne przeprowadzenie LSAS przez okres pandemii oraz zapewnienie niezakłóconych operacji lotniczych licznym przewoźnikom.

Ukończył  studia podyplomowe w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek  Zarządzanie Finansami i Opodatkowanie Przedsiębiorstw oraz  studia magisterskie  w Wyższej Szkole  Bankowości i Zarządzania, kierunek rachunkowość.

Kontrast:
en de pl