Bartosz Piechota
p.o. Prezesa Zarządu

Funkcję Członka Zarządu w Polskiej Grupie Lotniczej pełni od sierpnia 2019 r. W latach 2016 – 2019 był Członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję Członka Zarządu PLL LOT S.A. Od lipca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Bartosz Piechota jest absolwentem IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program). Przed objęciem funkcji członka zarządu PGL S.A. wykonywał zawód adwokata. Od 2010 r. był Wspólnikiem i Założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i restrukturyzacji. Wcześniej pracował w największych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Indywidulanie rekomendowany przez krajowe i zagraniczne rankingi (m.in. Legal500) jako specjalista w tym obszarze. Był Członkiem i Oficerem International Bar Association. Od wielu lat ekspert i Członek Rady Fundacji Republikańskiej.

Katarzyna Lewandowska
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu PGL S.A. pełni od 20 czerwca 2023r.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Posiada bogate doświadczenie menadżerskie, które zdobyła zarządzając departamentami nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów organizowała prace w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego w porządku prawnym ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Posiada  wieloletnią praktykę w organach nadzoru spółek prawa handlowego, w tym w podmiotach o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

Kontrast:
en de pl