Elżbieta Bugaj
Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, kierunek Handel Zagraniczny.

Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz walidowany przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem. Od maja 2022 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w Energa Obrót SA. Jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią.

Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Orlen Oil Sp. z o.o.

Jarosław Jaźwiński
Wiceprzewodniczący

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Centrum Prawa Amerykańskiego (współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z University of Florida – Levin College).

Prawnik, adwokat, przedsiębiorca. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, inwestycyjnej, nadzorze właścicielskim, zawodowym udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym  i przedsiębiorcom z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i handlowego.

Aleksandra Machowicz-Jaworska
Sekretarz

Absolwentka Wydzialu Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Urzędnik państwowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji rządowej. Przez wiele lat pełniła funkcję audytora wewnętrznego, a następnie analityka kryminalistycznego.

W latach 2014-2017 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa w obszarze nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa sektora lotniczego. Ponadto nadzorowała prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także prowadzenie procesów związanych z udzielaniem pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Od 2017 r. zatrudniona jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kieruje zespołem analitycznym, odpowiedzialnym za monitorowanie strategicznych projektów inwestycyjnych oraz wykonywanie zadań związanych z nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa akcji spółek kapitałowych.

Posiada doświadczenie w organach nadzorczych spółek prawa handlowego, zasiadała w radach nadzorczych m.in.: H. Cegielski-Poznań S.A., LOTOS Air-BP Sp. z o.o. oraz Chemobudowa Kraków S.A. Odbyła również liczne szkolenia i kursy z zakresu analizy finansowej podmiotów gospodarczych, analizy ryzyka, rachunkowości i pomocy publicznej.

Halina Ołdakowska

Menedżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży kreatywnej. Posiada ekspercką wiedzę z zakresu zarządzania projektami, zmianą i przekształceniami. Ambasadorka nowych technologii, budowania silnej marki organizacji.

Lider licznych projektów z udziałem dotacji z Unii Europejskiej, zarówno infrastrukturalnych jak i miękkich – artystycznych, angażujących publiczność i propagujących sztukę.

Aktywny członek Rady Nadzorczej I i II kadencji Holdingu Finansowego z licznymi osiągnięciami w zakresie budowania struktury holdingowej, założeń finansowych, dynamicznego rozwoju grupy i międzynarodowych przejęć.

Tomasz Fill

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie oraz program Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Menadżer z blisko 20-letnim doświadczeniem. Zarządzał zespołami komunikacji, marketingu i relacji inwestorskich pracując w największych polskich firmach notowanych na warszawskiej giełdzie w branżach: finansowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

Od 2016 r. związany z Polskim Funduszem Rozwoju, gdzie od lipca 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za komunikację, marketing oraz IT.

Piotr Pełka

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W 2000 r. uzyskał stopień doktora ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1996-1998 był pracownikiem Ministerstwa Gospodarki. Od 1999 r. związany jest z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie odpowiadał za stworzenie systemu nadzorowania i monitorowania pomocy publicznej w Polsce. W czasie negocjacji akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej brał udział w pracach Zespołu odpowiedzialnego za rozdział „Polityka konkurencji”.

Obecnie zajmuje stanowiska Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej. Autor książek i publikacji na temat pomocy publicznej, uczestnik konferencji i szkoleń. Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych poświęconych tej tematyce.

Artur Ciszkowski

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na Wydziale Prawa oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA). Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej a także na kierowniczych stanowiskach, w tym w zakresie nadzoru właścicielskiego (między innymi na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Grupy LOTOS S.A., Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w PGNiG S.A., Przewodniczącego Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa) i szeroko pojętej obsłudze prawnej spółek kapitałowych z sektora publicznego i prywatnego.

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego i Zarządzania Organizacyjnego Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

Kontrast:
en de pl