Elżbieta Bugaj
Przewodnicząca

Elżbieta Bugaj jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, kierunek handel zagraniczny. Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz walidowany przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.

Jest menedżerem z 20-letnim doświadczeniem. Przed objęciem funkcji prezesa zarządu PGNiG TERMIKA SA obejmowała stanowisko prezesa zarządu w Energa Obrót SA. Jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią.

 

Jarosław Jaźwiński
Wiceprzewodniczący

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Centrum Prawa Amerykańskiego (współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z University of Florida – Levin College).

Prawnik, adwokat, przedsiębiorca. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, inwestycyjnej, nadzorze właścicielskim, zawodowym udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym  i przedsiębiorcom z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i handlowego.

Halina Ołdakowska

Menedżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży kreatywnej. Posiada ekspercką wiedzę z zakresu zarządzania projektami, zmianą i przekształceniami. Ambasadorka nowych technologii, budowania silnej marki organizacji.

Lider licznych projektów z udziałem dotacji z Unii Europejskiej, zarówno infrastrukturalnych jak i miękkich – artystycznych, angażujących publiczność i propagujących sztukę.

Aktywny członek Rady Nadzorczej I i II kadencji Holdingu Finansowego z licznymi osiągnięciami w zakresie budowania struktury holdingowej, założeń finansowych, dynamicznego rozwoju grupy i międzynarodowych przejęć.

Tomasz Fill

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie oraz program Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Menadżer z blisko 20-letnim doświadczeniem. Zarządzał zespołami komunikacji, marketingu i relacji inwestorskich pracując w największych polskich firmach notowanych na warszawskiej giełdzie w branżach: finansowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

Od 2016 r. związany z Polskim Funduszem Rozwoju, gdzie od lipca 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za komunikację, marketing oraz IT.

Piotr Pełka

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W 2000 r. uzyskał stopień doktora ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1996-1998 był pracownikiem Ministerstwa Gospodarki. Od 1999 r. związany jest z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie odpowiadał za stworzenie systemu nadzorowania i monitorowania pomocy publicznej w Polsce. W czasie negocjacji akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej brał udział w pracach Zespołu odpowiedzialnego za rozdział „Polityka konkurencji”.

Obecnie zajmuje stanowiska Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej. Autor książek i publikacji na temat pomocy publicznej, uczestnik konferencji i szkoleń. Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych poświęconych tej tematyce.

Artur Ciszkowski

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na Wydziale Prawa oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA). Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej a także na kierowniczych stanowiskach, w tym w zakresie nadzoru właścicielskiego (między innymi na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Grupy LOTOS S.A., Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w PGNiG S.A., Przewodniczącego Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa) i szeroko pojętej obsłudze prawnej spółek kapitałowych z sektora publicznego i prywatnego.

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego i Zarządzania Organizacyjnego Grupy Kapitałowej ENEA S.A.

Anna Miazek

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyk oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej. Od 1998 roku zasiada w Radach Nadzorczych spółek, obecnie jako Pełnomocnik wspólnika w Wojskowych Zakładach Kartograficznych Sp. z o.o.

Przez 20 lat piastowała w Ministerstwie Skarbu Państwa funkcje związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa lub z udziałem Skarbu Państwa, w tym koordynacją czynności związanych z wspieraniem członków rad nadzorczych.

Od stycznia 2020 roku w Ministerstwie Aktywów Państwowych pełni funkcję naczelnika wydziału odpowiedzialnego za nadzór nad spółkami m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

 

 

Kontrast:
en de pl