Michał Paziewski
Chairman
Sebastian Mikosz
Vice-chairman
Łukasz Chaberski
Barbara Dąbrowska
Aldona Kieler-Kowalska
Anna Miazek
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Artur Tomasik
Contrast
en de pl