19 lutego 2020 roku spółka LOTAMS podpisała umowę z Technikum nr 4 w Dębicy (należącym do Zespołu Szkół nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy). Przedmiotem porozumienia jest współpraca spółki LOTAMS ze szkołą w dziedzinach objętych działalnością obu podmiotów, mających na celu wypracowanie obopólnych korzyści.

Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Biura Marketingu LOTAMS, Marcina Kwietniaka, oraz Dyrektora szkoły, Renatę Ziębę, na jednym z najważniejszych wydarzeń szkolnych – święcie patrona szkoły – Mikołaja Kopernika. W programie dnia organizowanego pod hasłem „Lot ku gwiazdom”, znajdowały się również występy artystyczne związane z życiem patrona, a także podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzszkolnego „Świat się kręci”.

W związku z intensywnym rozwojem regionu podkarpackiego i samego portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz ograniczonymi możliwościami rozbudowy infrastruktury w warszawskiej siedzibie LOTAMS, zdecydowaliśmy się na budowę dodatkowej bazy obsługowej w Rzeszowie. Mając na uwadze tendencje rynkowe stawiamy na odpowiedzialny rozwój, zwłaszcza kadr – współpracujemy ze szkołami technicznymi kształcącymi nie tylko przyszłych mechaników lotniczych, lecz także pracowników wsparcia produkcji. Będziemy potrzebowali również pracowników administracyjnych, logistyków czy planistów. Współpraca z placówkami kształcącymi w pożądanych przez nas zawodach pozwoli na bezpieczne realizowanie całego łańcucha procesów obsługowych w nowej bazie technicznej – komentuje Marcin Kwietniak, Dyrektor Biura Marketingu LOTAMS.

Jest to pierwsza w tym roku umowa, którą LOTAMS podpisał ze szkołą techniczną. W ramach długoterminowej strategii rozwoju oraz ze względu na budowę bazy obsługowej w Rzeszowie, Spółka współpracuje już z kilkoma placówkami oświatowymi z regionu podkarpackiego, m.in. Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie, Zespołem Szkół Technicznych w Jaśle oraz Zespołem Szkół nr 3 w Jaśle. Dzięki systematycznie wdrażanym działaniom edukacyjnym i stałej współpracy z klasami patronackimi, polski lider obsługi technicznej będzie mógł wykorzystać umiejętności i wiedzę absolwentów szkół, budując z odpowiednim wyprzedzeniem kadrę wykwalifikowanych pracowników, którzy zasilą nowo powstałą bazę na rzeszowskiej Jasionce.

Podpisanie porozumienia i współpraca z LOTAMS będzie dla młodzieży Kopernika nową szansą na atrakcyjną, prestiżową pracę oraz rozwój i pogłębienie swoich umiejętności w oparciu o specjalny system kształcenia. Uczniowie klas kształcących się w zawodach technik logistyk i technik spedytor zyskają wyjątkową szansę kształcenia oraz zdobycia doświadczenia w branży lotniczej. Będzie to możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi LOTAMS na Podkarpaciu, a także powstające w Jasionce koło Rzeszowa nowoczesne zaplecze firmy imponuje rozmachem inwestycji oraz odważnymi planami zatrudnieniowymi – komentuje Renata Zięba, Dyrektor Technikum nr 4 w Dębicy.

Dokument reguluje kwestie takie jak współpraca w opracowaniu programów szczegółowych dla klas patronackich, wspólne opracowanie specjalistycznych szkoleń dla uczniów i pracowników szkoły, współdziałanie w ramach projektów naukowo-badawczych oraz organizowanie praktyk i staży dla uczniów, absolwentów oraz nauczycieli szkoły.

LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) jest częścią grupy kapitałowej Polska Grupa Lotnicza. Spółka oferuje pełen zakres obsługi technicznej na poziomie obsługi bazowej, liniowej, a także estetyki i wsparcia warsztatowego. Spółka działa jako podmiot niezależny od 2010 roku, kontynuując swoje liczące 90 lat tradycje funkcjonowania jako Baza Techniczna PLL LOT. Odpowiadając na zapotrzebowania klientów i wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się branżą lotniczą LOTAMS stale poszerza zakres oferowanych usług, skupiając się przede wszystkim na ciągłym rozwoju wysoce wykwalifikowanego personelu. Spółka zatrudnia ponad 1000 specjalistów, którzy są w stanie zapewnić stały, nieprzerwany serwis na siedmiu liniach obsługowych jednocześnie wraz
z odpowiednim wsparciem obsługi liniowej oraz rozbudowanego zaplecza warsztatowego (m.in. badania nieniszczące, warsztat kompozytów czy systemów elektrycznych i awioniki). Dopasowane do potrzeb rynku usługi są możliwe, dzięki specjalistycznym szkoleniom wewnętrznym, które daje posiadany certyfikat PART-147. Ponadto, pracownicy LOTAMS biorą również udział w organizowanych przez producentów samolotów szkoleniach, dzięki czemu spółka jest przygotowana na obsługę najnowocześniejszych samolotów na świecie. Szeroki wachlarz obsługiwanych samolotów
w połączeniu z doświadczonym personelem wykonującym obsługę techniczną na najwyższym poziomie sprawiają, że LOTAMS jest rozpoznawalną na rynku europejskim bazą, której linie lotnicze
z całego świata powierzają swoje floty.

Kontakt dla mediów:

Eliza Mosionek
Specjalista ds. PR i Marketingu
tel. kom.: +48 536 360 555
e-mail: marketing@lotams.com

Aktualności
Kontrast:
en de pl