Wczoraj Rada Nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT wybrała nowy zarząd przewoźnika. Wskazano kandydatów z ugruntowanym doświadczeniem w biznesie, którzy od lat pełnią kluczowe funkcje w spółkach branży lotniczej.

Konkurs mający na celu wyłonienie członków zarządu PLL LOT zakończył się wyborem Doroty Dmuchowskiej na członka zarządu ds. operacyjnych, Katarzyny Piskorz na członka zarządu ds. korporacyjnych i Pawła Urbaniaka na członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych. Będą oni ściśle współpracować z Michałem Fijołem, wybranym na prezesa zarządu w ubiegłym tygodniu.

Dorota Dmuchowska z lotnictwem związana jest od 1995. Pełniła różne funkcje w obszarze operacyjnym a w 2007 r. objęła stanowisko szefowej biura personelu pokładowego. Następnie powierzono jej stanowisko członka zarządu spółki LOT  Crew, które sprawowała przez osiem lat. W 2021 r. objęła również stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych Polskiej Akademii Lotniczej.

Katarzyna Piskorz jest członkiem zarządu PLL LOT ds. korporacyjnych od 2019 r. Wcześniej sprawowała funkcje korporacyjne w podmiotach z branży ubezpieczeniowej oraz realizujących projekty inwestycyjne w ramach Grupy PFR.. Przez 15 lat była związana z Grupą PZU, gdzie m.in. kierowała biurem pełniącym rolę centrum kompetencyjnego w zakresie funkcji korporacyjnych.

Paweł Urbaniak przed przejściem do branży lotniczej zdobył uznanie, jako członek zarządu i dyrektor ds. finansowych w wiodących podmiotach prywatnych. Sprawował te funkcje między innymi w notowanych na GPW Gino Rossi SA  czy Witchen SA. W 2020 r. dołączył do LS Airport Service, pierwotnie w roli dyrektora do spraw finansowych, a następnie prezesa zarządu. Wśród jego zasług wymienia się sprawne przeprowadzenie LSAS przez okres pandemii oraz zapewnienie niezakłóconych operacji lotniczych licznym przewoźnikom.

Przed nami czas dużych wyzwań. Musimy spełnić finansowe i operacyjne warunki przyznanej nam w pandemii pomocy publicznej oraz zapewnić Spółce powrót na ścieżkę rozwoju, którą trzy lata temu przerwał globalny kryzys branży lotniczej. Wierzę, że suma doświadczeń, kompetencji i ambicji menedżerów tworzących zarząd PLL LOT to umożliwi. – powiedział Michał Fijoł, prezes zarządu PLL LOT.

PLL LOT odbudowuje się po okresie ograniczeń i zawieszenia działalności operacyjnej na skutek pandemii COVID-19, która doprowadziła do największego kryzysu w całej historii lotnictwa cywilnego. Jest również jedną z najbardziej dotkniętych przez wojnę w Ukrainie linii lotniczych. Na skutek działań wojennych anulacji uległo 11 połączeń obsługiwanych przez LOT. W związku z koniecznością omijania strefy dotkniętej konfliktem, rejsy długodystansowe w kierunku Azji, w zależności od trasy, wydłużyły się nawet o ponad 2 godziny.

Centrum prasowe
Kontrast:
en de pl