2 czerwca br. w Dubaju, podczas 80. Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (ang. IATA) oraz Światowego Szczytu Transportu Lotniczego, prezes PLL LOT Michał Fijoł wspólnie z Willie Walshem, dyrektorem generalnym IATA, podpisali IATA Safety Leadership Charter – zobowiązanie do ciągłego rozwijania kultury bezpieczeństwa w liniach lotniczych.

Podpisanie IATA Safety Leadership Charter potwierdza zobowiązanie PLL LOT do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa poprzez inspirowanie odpowiednich postaw i zachowań umożliwiających poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa, rozwijania współpracy ze wszystkimi członkami przemysłu lotniczego oraz pielęgnowaniu środowiska pracy opartego na zaufaniu i ciągłym doskonaleniu.

Bezpieczeństwo pasażerów PLL LOT od zawsze stawia na pierwszym miejscu. Jest ono wpisane w naszą strategię rozwoju, która zakłada doskonalenie działań również w tym zakresie. Dołączenie do IATA Safety Leadership Charter dodatkowo potwierdza, że bezpieczeństwo jest dla nas nadrzędną wartością wbudowaną w DNA LOT-u – podkreślił Michał Fijoł, Prezes PLL LOT S.A.

Centrum prasowe
Kontrast:
en de pl