Rady Nadzorcze PLL LOT S.A. i PGL S.A. podjęły dziś decyzję o odwołaniu Pana Rafała Milczarskiego z funkcji Prezesa Zarządu obu Spółek. Członkowie Rad Nadzorczych dziękują za dotychczasową współpracę oraz wkład w rozwój PLL LOT i PGL w ostatnich latach.

Do czasu wyłonienia nowych Prezesów, do pełnienia tej funkcji Rada Nadzorcza PLL LOT oddelegowała Panią Przewodniczącą Katarzynę Lewandowską, natomiast w PGL oddelegowana została Pani Przewodnicząca Elżbieta Bugaj.

Centrum prasowe
Kontrast:
en de pl