LOT Polish Airlines Spółka Akcyjna

ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000843139.

NIP 5223184198

Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Kontrast:
en de pl