Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Krystyniecka-Konopczak. 

W sprawie przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@pgl.pl

Kontrast:
en de pl