Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Krystyniecka-Konopczak. 

W sprawie przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@pgl.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM REKRUTACYJNYM
Zobacz więcej…
Kontrast:
en de pl